روز انسانیت

روز مرد

روز زن

روز ذختر

روز جوان

روز پزشک

روز کارمند

روز مهندس

روز ...............................................................................

ای کاش روز انسان هم داشتیم

و به #انسان های زندگیمون تبریک می گفتیم

و اگر در این روز کسی بهمون تبریک نگفت کمی به انسان بودنمون شک کنیم

/ 0 نظر / 67 بازدید